گام‌ شیطان

  گام‌ شیطان، راه شیطان، این مفهوم با واژه «خُطُوات» ۵ بار آمده است. چکیده: از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. از آن‌چه خدا روزی شما کرده است، بخورید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید. بی‌تردید او دشمن آشکار شما است (انعام/۱۴۲). ای مردم، از ادامه مطلب