کژی

  کژی، ناراستی، این مفهوم از مادّه «ع و ج» ۹ بار آمده است. چکیده: خدا قرآن را نازل کرد در حالی‌که هیچ کژی در آن قرار نداد. کافران و ستمکاران، از راه خدا باز می‌دارند و آن را کژ می‌خواهند. خدا روز قیامت کوه‌ها را از هم می‌پاشد و ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: