کوچک

  کوچک، خُرد، این مفهوم از مادّه «ص غ ر» ۱۳ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هیچ کوچک و بزرگی از خدا پوشیده نیست. از نوشتن معامله چه کوچک باشد چه بزرگ خسته نشوید. هر کوچک و بزرگی در نامه اعمال نوشته می‌شود. مجرمان، ادامه مطلب