کوثر

  کوثر، خیر فراوان، این مفهوم با واژه «کوثر» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به پیامبر خیر فراوان عطا کرد. به‌راستی ما به تو خیر فراوان عطا کردیم پس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن. بی‌گمان دشمن تو، خود، بدونِ نسل است (کوثر/۱-۳). الکوثر   إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* ادامه مطلب