کنیسه

  کنیسه، عبادتگاه یهودیان، این مفهوم با واژه «صلوات» ۱ بار آمده است. چکیده: اگر خدا بعضى از مردم را با بعضی دیگر دفع نمى‏‌کرد، صومعه‌ها، کلیساها، کنیسه‏ ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى‏ شود، سخت ویران مى ‏شد. اگر خدا بعضى از مردم را ادامه مطلب