کلام

  کلام، سخن، این مفهوم با واژه «کلام» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا موسی را با کلام خود بر مردم برگزید. یهودیان کلام خدا را می‌شنیدند سپس آن را تحریف می‌کردند. اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود. [خدا] ادامه مطلب