کلاله

  کلاله، مرد یا زنی که بمیرد و فرزند و پدر و مادر نداشته باشد، این مفهوم با واژه «کلاله» ۲ بار آمده است. چکیده: اگر شخصی بمیرد و کلاله باشد، ارث او به خواهران و برادران او می‌رسد. از تو فتوا می‌خواهند، بگو، خدا درباره کلاله به شما فتوا ادامه مطلب