کلاغ

  کلاغ، یکی از پرندگان، این مفهوم با واژه «غراب» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا کلاغی را فرستاد تا به فرزند آدم نشان دهد که چگونه جسد برادر خود را پنهان کند. خدا کلاغی را فرستاد که زمین را می‌کاوید تا به او (فرزند آدم) نشان دهد که چگونه ادامه مطلب