کفر

  کفر، پوشاندن، این مفهوم از مادّه «ک ف ر» ۵۰۵ بار آمده است. چکیده: هر کس به خدا، فرشتگان او، کتاب‌ها و فرستادگان او کفر ورزد، گمراه شده است. هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به محکم‌ترین دستاویز چنگ زده است. حق از پروردگار ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: