کعبه

  کعبه، خانه خدا، این مفهوم با واژه «کعبه» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا، کعبه را وسیله برپایی مردم قرار داد. خدا، کعبه، آن خانه حرمت‌یافته را وسیله برپایی مردم قرار داد و نیز ماه حرام، قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار را. این به سبب آن است که بدانید ادامه مطلب