کرک

  کرک، پرزهای نرم و لطیف، این مفهوم با واژه «أَوبار» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از کرک‌ حیوانات برای شما اثاثِ خانه و کالا پدید آورد. خدا برای شما خانه‌هایتان را مایه آرامش قرار داد. برای شما از پوست‌های چهارپایان، خانه‌ها قرار داد که روز سفر و روز ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: