کدو

  کدو، یکی از سبزیجات، این مفهوم با واژه «یقطین» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا یونس را در حالی‌که بیمار بود، به زمین بدون گیاه افکند و بر بالای سر او بوته‌ای از کدو رویاند. یونس را در حالی‌که بیمار بود، به آن زمین بدون گیاه افکندیم و بر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: