کبریاء

  کبریاء، بزرگی، این واژه ۲ بار آمده است. چکیده: کبریایی در آسمان‌ها و زمین از آنِ خدا است. پس ستایش از آن خدا است، پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین، پروردگار جهانیان. کبریایی در آسمان‌ها و زمین از آنِ او است. او ‏شکست‏ ناپذیر حکیم است (جاثیه/۳۶-۳۷). [فرعون و سران ادامه مطلب