کاروان

  کاروان، قافله، این مفهوم با واژه «سیّاره» ۳ بار، «عیر» ۳ بار و «رکب» ۱ بار آمده است. چکیده: صید دریا و طعام آن برای شما حلال شده تا برای شما و کاروانیان بهره‌ای باشد. صید دریا و طعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و ادامه مطلب