کارد

  کارد، چاقو، این مفهوم با واژه «سکّین» ۱ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هنگامی که زنان مصر، یوسف را دیدند، دستان خود را با کارد بریدند. هنگامی که [همسر عزیز] مکر زنان را شنید، به دنبال آنان فرستاد و برای آنان تکیه‌گاهی آماده ادامه مطلب