میخ

  میخ، ابزار اتصال، این مفهوم با واژه «اَوتاد» ۳ بار و «دُسُر» ۱ بار  آمده است. چکیده: خدا کو‌ها را مانند میخ در زمین قرار داد. آیا زمین را گهواره‏ اى نگردانیدیم و کوه‌ها را میخ‌هایى [قرار ندایم تا زمین نجنبد] (نبأ/۶-۷)؟ او (نوح) را بر [کشتى] تخته‏‌ها و ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: