میثاق

  میثاق، پیمان استوار، این مفهوم از مادّه «و ث ق» ۲۷ بار و «ا ص ر» ۱ بار آمده است. چکیده، خدا از پیامبران میثاق گرفت. گفتند: اقرارکردیم. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، آن میثاقی را که خدا از شما گرفته، به یاد آورید. چرا به خدا ایمان نمی‌آورید ادامه مطلب