مصوّر

  مصوّر، صورتگر، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مصور» ۱ بار آمده است. چکیده: ‏خدا نوآفرینِ صورتگر است. او ‏خداى خالقِ نوآفرینِ صورتگر است. بهترین نام‌ها از آن او است. آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است او را تسبیح مى‏ گویند (حشر/۲۴). مُصَوِّر     هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ ادامه مطلب