مُشک

  مُشک، مادّه‌ای خوشبو، این مفهوم از واژه «مُسک» ۱ بار آمده است. چکیده: به نیکان در بهشت از باده‌ای که مُهر آن مشک است، نوشانده می‌شود. به‌راستى نیکان در نعمت‌هایی [فراوان] هستند. بر تخت‌ها [نشسته] مى‏ نگرند. در چهره ‏هایشان طراوت نعمت را در مى‏ یابى. از شرابی سر ادامه مطلب