مومن

  مومن، ایمنی‌بخش، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مومن» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ایمنی‌بخش است. او است ‏خدایى که جز او معبودى نیست، همان فرمانرواى پاک سلامت‌بخشِ ایمنی‌‌بخشِ نگهبانِ شکست‌ناپذیرِ جبّارِ بزرگ‌منش. منزّه است‏، خدا از آن‌چه شریک مى‏ گردانند (حشر/۲۳). مومن     هُوَ اللَّهُ ادامه مطلب