مولا

  مولا، دوست و یاور و سرپرست، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مولا» ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا مولای ما است. خدا مولای پیامبر و مومنان است. کافران مولایی ندارند. خدا خوب مولایی است. آن‌گاه که مرگ یکی از شما فرارسد، به سوی خدا، مولای حقّ خود، ادامه مطلب