موج

  موج، جنبش سطح آب، این مفهوم از مادّه «م و ج» بار آمده است. چکیده: وقتی امواج دریا مردم را فرا گیرد، خدا را خالصانه می‌خوانند و هنگامی که آنان را می‌رهاند برخی سرکشی می‌کنند. اعمال کافران مانند تاریکی‌هایی است در دریای ژرف که امواجی آن را می‌پوشاند. او ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: