مهمان

  مهمان، کسی که بر دیگری وارد و از او پذیرایی شود، این مفهوم از مادّه «ض ی ف» ۶ بار و واژه «وفدا» ۱ بار  و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هنگامی که به مهمانی دعوت شدید، وارد شوید بدون آن‌که منتظر آماده‌شدن غذا باشید ادامه مطلب