منّ و سلوی

  منّ و سلوی، دو نوع غذای گوشتی و گیاهی، این مفهوم با عبارت «منّ و سلوی» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا بر بنی‌اسرائیل منّ و سلوی فرو فرستاد. اى فرزندان اسرائیل، به‌راستی شما را از دشمنتان رهانیدیم و در جانب راست طور با شما وعده کردیم. بر شما ادامه مطلب