منتقم

  منتقم، انتقام گیرنده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «منتقم» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا انتقام‌گیرنده است. کیست ستمکارتر از آن که به آیات پروردگارش یادآوری شده، آن‌گاه از آن روى بگرداند؟ بدون تردید ما از مجرمان انتقام‏ گیرنده هستیم (سجده/۲۲). اگر ما تو را [از دنیا] ادامه مطلب