مناسک

  مناسک، آیین عبادت، این مفهوم از مادّه «ن س ک» ۷ بار آمده است. چکیده: برای هر امّتی مناسکی قرار دادیم که به آن می‌پردازند. هنگامی که مناسک حج خود را به جای آوردید، همان‌گونه که پدران خود را یاد می‌کنید، یا با یادکردی بیشتر، خدا را یاد کنید. ادامه مطلب