ملکه سبأ

  ملکه سبأ، فرمانروای سرزمین سبأ، این مفهوم با عبارت «إمرأه تملکهم» ۱ بار آمده است. چکیده: ملکه سبأ زنی بود که بر سبأ فرمانروایی می‌کرد. از هر چیزی به او داده شده بود. او و قوم او برای خورشید سجده می‌کردند. سلیمان برای او نامه فرستاد و او را ادامه مطلب