معراج

  معراج، عروج پیامبر، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا پیامبر را شبی از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی سیر داد تا آیات خود را به او نشان دهد. به خوبی روشن نیست که این اتفاق چگونه انجام گرفت ولی پیامبر او را دید. ادامه مطلب