معجزه

  معجزه، نشانه‌ای خارق‌العاده برای اثبات پیامبری، این مفهوم از مادّه «ا ی ی» ۶۵ بار، « ب ی ن» ۵۰ بار و با واژه «سلطان» ۹ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا فرستادگان خود را با نشانه فرستاد. فرستادگان برای قوم خود، نشانه‌هایی ادامه مطلب