مصر

  مصر، نام کشوری، این مفهوم با واژه «مصر» ۵ بار آمده است. چکیده: شخصی از مصر، یوسف را خرید. یوسف به پدر و مادر خود گفت: به مصر داخل شوید. فرعون پادشاه مصر بود. خدا به موسی وحی کرد که در مصر خانه‌ای بسازید. آن کس از مصر که ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: