مشعرالحرام

  مشعرالحرام، یکی از مکان‌های مناسک حج، این مفهوم با عبارت «مشعرالحرام» ۱ بار آمده است. چکیده: چون در حج از عرفات رهسپار شدید، در مشعرالحرام خدا را یاد کنید. چون از عرفات رهسپار شدید، در مشعرالحرام خدا را یاد کنید. او را یاد کنید به سبب آن‌که شما را ادامه مطلب