مشرق و مغرب

  مشرق و مغرب، محلّ طلوع و غروب خورشید، این مفهوم از مادّه «ش ر ق» ۱۳ بار، «غ ر ب» ۱۲ بار و «ط ل ع» ۱ بار آمده است. چکیده: مشرق و مغرب از آنِ خدا است. معبود شما، پروردگار مشرق‌ها است. سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها. ادامه مطلب