مس

  مس، نوعی فلز، این مفهوم از مادّه «ق ط ر» ۳ بار و با واژه «نُحاس» ۱ بار آمده است. چکیده: برای سلیمان چشمه مس گداخته جاری کردیم. ذوالقرنین سدّی از مس و آهن ساخت. تن‌پوش‌های مجرمان در قیامت از مس گداخته است. ما برای سلیمان چشمه مس گداخته ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: