مسخ

  مسخ، مبدّل شدن به حیوان، این مفهوم از مادّه «م س خ» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اصحاب شنبه از آن‌چه نهی شده بودند، سرپیچی کردند پس به آنان فرمودیم: بوزینگانی رانده شده باشید. خدا برخی از اهل کتاب نافرمان را ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: