مسجد

  مسجد، عبادتگاه مسلمانان، این مفهوم از مادّه «س ج د» ۱۲ بار آمده است. چکیده: مساجد از آنِ خدا است. در هر مسجدی روی خود را به سوی او کنید. در هر مسجدی زینت خود را برگیرید. مساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کنند که به خدا ایمان آورده، ادامه مطلب