مسجدالاقصی

  مسجدالاقصی، مسجدی در بیت‌المقدس، این مفهوم با عبارت «مسجدالاقصی» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: منزّه است کسی که بنده خود را شبی از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی که پیرامون آن را برکت دادیم، سیر داد. منزّه است آن که بنده خود را ادامه مطلب