مرگ

  مرگ، وفات، این مفهوم از مادّه «م و ت» ۱۶۰ بار، «و ف ی» ۲۴ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا زنده‌ای است که نمی‌میرد. خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید. او زنده می‌کند و می‌میراند. زنده را ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: