مرد

  مرد، انسان مذکر، این مفهوم از مادّه «ر ج ل» ۵۵ بار «ذ ک ر» ۱۶ بار و با واژه «مرء» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا مرد و زن را از نطفه‌ای آفرید. برای مردان و زنان از آن‌چه کسب کرده‌اند، سهمی است. خدا عمل هیچ کس از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: