مرجان

  مرجان، یکی از گوهرها، این مفهوم با واژه «مرجان» ۲ بار آمده است. چکیده: از دریا مرجان بیرون می‌آید. در بهشت دلبرانی هستند که گویی آنها یاقوت و مرجان هستند. دو دریا را [به گونه‏ اى] روان کرد که با هم برخورد کنند. …  از آن دو دریا، مروارید ادامه مطلب