مرتع

  مرتع، چراگاه، این مفهوم از مادّه «ر ع ی» ۴ بار و با واژه «تُسیمون» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا از زمین، آب و چراگاه را بیرون آورد که شما و چهارپایان از آن بهره‌مند شوید. خدا کسى است که از ادامه مطلب