محیی

  محیی، زنده‌کننده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «محیی» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا زنده‌کننده مردگان است. به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگ آن، زنده می‌کند. بی‌گمان همان [خدا] زنده‌کننده مردگان است. او بر هر چیزی توانا است (روم/۵۰). از نشانه‌های ادامه مطلب