محیط

  محیط، احاطه داشتن، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مُحیط» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا همواره به هر چیزی و به آن‌چه انجام می‌دهید، احاطه دارد. او از هر سو بر کافران احاطه دارد. هر چه در آسمان‌ها و هر چه در زمین است، از آن خداست. ادامه مطلب