محاصره

  محاصره، اطراف دشمن را گرفتن، این مفهوم از مادّه «ح ص ر» ۲ بار و با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: چون ماه‌های مهلت داده شده به پایان رسید، مشرکان را بکشید و بگیرید و محاصره کنید. اگر در حج محاصره شدید، آن‌چه میسّر است، ادامه مطلب