مَثَل

  مَثَل، وصف، عبرت، سرگذشت، این مفهوم از مادّه «م ث ل» ۸۱ بار آمده است. چکیده: مَثل برتر از آنِ خدا است. در قرآن از هر گونه مَثلی گوناگون زده شده است. خدا مَثل‌ها را برای مردم می‌زند، باشد که بیندیشید و پند گیرید. خدا مَثل‌ها را برای مردم ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: