متعال

  متعال، بلندمرتبه، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «متعال» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بزرگ بلندمرتبه است. خدا مى ‏داند آن‌چه را که هر مادّه ‏اى [در رحم] بار مى‏ گیرد و آن‌چه را که رحم‌ها مى‏ کاهند و آن‌چه را مى‏ افزایند. هر چیزى نزد او ادامه مطلب