ماه

  ماه، از اجرام آسمانی، این مفهوم با واژه «قمر» ۲۷ بار آمده است. چکیده: سوگند به ماه. خدا ماه را به حق آفرید و آن را رام و تابان قرار داد. ماه تا مدتی معیّن در مداری شناور است. خدا برای ماه منزل‌هایی معیّن کرد و آن را وسیله ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: