ماه‌های سال

  ماه‌های سال، دوازده ماه سال، این مفهوم با واژه «شهر» ۱۵ بار آمده است. چکیده: تعداد ماه‌های سال در کتاب خدا، دوازده ماه است که چهار ماه آن حرام است. مدّت بارداری و شیردادن سی ماه است. هر کس ماه رمضان را درک کند، باید آن را روزه بگیرد. ادامه مطلب