ماه‌های حرام

  ماه‌های حرام، ماه‌های حرمت‌دار، این مفهوم با عبارت «الشَهرُ الحَرام» ۵ بار و «الاَشهُر الحُرُم» ۱ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ماه‌های ذی‌القعده، ذی‌‍‌الحجه، محرم و رجب، ماه‌های حرام بین اعراب بوده است. در این چهار ماه، جنگ و خونریزی حرام است. باید ادامه مطلب