مار

  مار، یکی از خزندگان، این مفهوم با واژه «حیه» ۱ بار، «جانّ» ۲ بار و «ثُعبان» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا به موسی فرمود: عصای خود را بیفکن، ناگهان به شکل ماری در آمد. این یکی از معجزات موسی در برابر فرعون بود. [خدا] فرمود: ای موسی، آن ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: