لوط

  لوط، یکی از پیامبران، این نام ۲۱ بار آمده است. آیات و ضمیرهای مرتبط آورده شده است. چکیده: لوط از فرستادگان بود. به او حکمت، دانش، داورى و نبوّت دادیم. او از کسانی بود که آنان را بر جهانیان برترى دادیم. قوم لوط، او را تکذیب کردند و کارهای ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: